blog-img
Endpoint Central vs SCCM

Podobne ako firemný vozový park, vybavenie kancelárií či výpočtová technika, aj softvérové nástroje potrebujú pravidelné aktualizácie a výmenu, ak sa blížia ku koncu svojej životnosti.

blog-img
Endpoint Central - efektívny manažment koncových zariadení

Administrácia podnikovej IT infraštruktúry je behom na dlhé trate. Pre zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky je potrebné udržiavať výpočtovú techniku v bezchybnom stave, či už pravidelnou údržbou hardvéru, dôkladnou…

blog-img
Vzdialené odpočty meračov energií

Ak ste si prečítali naše doterajšie články (ak nie, neváhajte), mali ste možnosť nahliadnuť do sveta IoT a možností využitia tejto technológie v našich realizovaných projektoch. V tomto článku…

blog-img
IoT a golf - moderné technológie v športe džentlmenov

Nové technológie postupne prenikajú nielen do priemyslu, infraštruktúry, či poľnohospodárstva ale čoraz viac aj do cestovného ruchu a športu. Zaujímavým príkladom je nasadenie IoT technológií na golfových ihriskách.

blog-img
Trendy v IoT pre rok 2021

V posledných rokoch sa IoT teší čoraz väčšej popularite, najmä vďaka svojmu obrovskému potenciálu, širokým možnostiam použitia a výhodám, ktoré prináša. Naviac rok 2020 spustil vlnu digitálnej transformácie spoločností, v ktorej hrá IoT…

blog-img
Zabezpečenie LoRaWAN sietí

V LoRaWAN sieti sa prenos informácií uskutočňuje vzduchom, podobne ako v sieťach mobilných operátorov a WiFi sieťach. Sú teda náchylnejšie na možnosť neoprávneného odchytávania údajov, v porovnaní so sieťami, kde sa údaje prenášajú…

blog-img
Riadenie údržby pomocou IoT

Pandémia ochorenia COVID-19 spomalila globálnu ekonomiku – mnohé podniky boli nútené zastaviť výrobu, prepúšťať zamestnancov, či dokonca úplne ukončiť svoje aktivity kvôli narušeniu subdodávateľského reťazca, klesajúcemu záujmu…

blog-img
IIoT – priemyselné IoT systémy

Súčasné podnikateľské prostredie sa neustále vyvíja a dynamicky mení. Jedným z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie úspechu je prijímanie správnych rozhodnutí. S technologickým progresom ide ruka v ruke aj transformácia manažmentu.…

blog-img
IoT v poľnohospodárstve

Rastlinná a živočíšna výroba prešla v posledných desaťročiach výraznou transformáciou smerom k jej postupnej automatizácii a mechanizácii. Vzhľadom na rastúci dopyt a spotrebu obyvateľstva je zvyšovanie efektivity produkcie…