Partneri (výber)

Riadime sa heslom: Najdôležitejší je spokojný klient. Budeme radi, keď sa aj vy zaradíte k našim partnerom.

Sme partnerom spoločnosti TIBCO Software, ktorá patrí medzí lídrov v oblasti reportingu a spracúvania firemných údajov.

Pre klientov na Slovensku ponúkame služby systémovej integrácie pre software TIBCO Jaspersoft.

Homepage: www.tibco.com

Medzinárodný koncern SSI Schäfer podporujeme pri vývoji logistického systému WAMAS, ktorý je lídrom v oblasti skladového hospodárstva. Popri vývoji softvéru spolupracujeme aj pri realizácii projektov riadenia veľkokapacitných skladov po celom svete.

Spoločnosti Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder a Betreuungsnetz schwerkranker Kinder podporujeme od ich vzniku pri vývoji dokumentačných a plánovacích systémov BeskiDoc a SNdoc. Okrem vývoja softvéru zabezpečujeme pre tieto spoločnosti kompletnú správu ich korporátnych sietí vrátane dátových centier.

Koncom roku 2019 sme sa stali partnerom spoločnosti MWT Solutions ako distribútor a systémový integrátor nástrojov ManageEngine.

Platforma ManageEngine zahŕňa viac ako 90 nástrojov pre komplexný IT manažment, napr. v oblastiach: IT Service Management, správa a audit Active Directory, IT Security, či IT Monitoring.

Spoločnosť EC software podporujeme pri distribúcii softvéru Help&Manual, ktorý je určený na vytváranie manuálov a príručiek so širokým spektrom funkcií. Pre používateľov tohto softvéru poskytujeme profesionálne školenia, ktoré sú zamerané na jeho používanie na viacerých úrovniach.

Sme oficiálnym Select Certified Partnerom spoločnosti Cisco so špecializáciou pre Small and Midsize Business.